Минаха повече от 30 г. от ядрената катастрофа в Чернобил, където все още е забранено да се живее в 30-километровата зона на радиация. Животните обаче не знаят нищо за аварията, те благоденстват без наличието на хора около себе си и продължават да се размножават. Как го правят?
 

Най-замърсена е 10-километровата зона около атомната електроцентрала. Според някои съобщения, радиационният фон около атомната електроцентрала не е много висок - 15-17 микрорентгена. Той се счита за нормален, когато е 4-15 микрорентгена на час, което означава, че сега малко надвишава допустимите интервали.

 

Освен това радиационният фон в 10-километровата зона е благоприятен, с изключение на места със силно замърсяване на почвата и водата с радионуклиди. Тези места са маркирани на картата. По време на инцидента имало дъждове или вятър, а последствията са останали и до днес там.
 

А животните? Те са добре! Сега в част от заразената зона в Украйна и Беларус има резерват, достъпът до който е забранен. На места има охранителни постове, но те не са достатъчно, следователно в зоната има достатъчно туристи и незаконни рибари.
 

Животните се чувстват чудесно, има безпрецедентен скок в броя им. Язовци, елени, лосове, рисове, лисици, зайци, птици ... постоянно се множат.

През 90-те години от резервата "Аскания-Нова" са докарани 28 коне на Пржевалски. Първоначално живеещи в Монголия, те били напълно оставени в дивата природа. Световните организации за спасяване на вида правят титанични усилия да внедрят конете в природата на нови територии.
 


Сега в Чернобилската зона има повече от 100 коне. Имало период, когато популацията им била силно намалена заради бракониери. Някои хора ги спасявали, а други ги убивали. Това са тъжните житейски реалности. Зубърът, наричан също европейски бизон, също бил въведен отвън и той процъфтява в огромния резерват.
 Животните са доверчиви и не се страхуват от хората. А и защо да се страхуват? Никой никога не е чувал изстрел от пушка в резервата.

Котките и кучетата, изоставени от хората през 1986 г., са се адаптирали към дивия живот. Те живеят в стари къщи и навеси, от които има достатъчно много в зоната на отчуждение. Вълци, диви прасета и лосове също има в невероятно количество.
 

На територията на Полеския държавен радиационно-екологичен резерват има рекоредн брой на европейски блатни костенурки. През 2010 година са записани 100 хиляди костенурки. Това са безпрецедентни числа. Преди катастрофата, причинена от отводняването, се срещат само отделни индивиди.

Риболовът в Припят е забранен, но малко местни хора и нелегални имигранти успяват да ловят риба. Бракониерите, хванати от инспекторите на резервата, биват солено глобявани и дори срещу тях се образува наказателно дело. Но е невъзможно да се хванат всички нарушители, територията е огромна, а персоналът е малък.

Чернобилските сомове са станали легендарни. Снимки на огромните риби се въртят в интернет. Без човешко въздействие, рибите растат до безпрецедентни размери. Въпреки това замърсяването на водите е високо. 
 


Като цяло учените отбелязват, че животните нямат аномалии в развитието си. Радиацията няма време да причини вреда в краткия период от време, през който природата ги е пуснала. Животните не живеят дълго, започват да се размножават в ранна възраст и имат напълно здрави потомци. Това е спокойното съществуване на животните на място, където не стъпват хората.

Превод и редакция: БЛИЦ