От 28 милиона деца в Русия 6 милиона днес живеят в социално неблагоприятни условия, като 760 000 от тях са потенциални жертви на насилие, съобщи руският министър на вътрешните работи Рашид Нургалиев на заседание на Правителствената комисия по въпросите на непълнолетните и защитата на правата им.
 Нургалиев отбеляза, че само през миналата година 126 000 деца са потрадали от престъпни действия, като повечето от тях живеят в нестабилни семейства, често бягат от къщи и се оказват на улицата, оставени самотек. Министърът поиска от регионалните комисии по въпросите на непълнолетните да засилят контрола върху подобни семейства, в които има деца. "Можем да решим подобни задачи ефективно само ако обединим усилията на всички отговорни органи в системата за профилактика", подчерта той. /ИТАР-ТАСС