В древните текстове е казано, че след кървавата Суперлуна на Изток ще се разрази кръвопролитна война. Враговете на Израел вече дебнат в засада.

По думите на пастор Марк Билц, предстоящите събития са описани едновременно в две писания: Книгата на Йоил и Книгата на Захария.

Кървавото сражение ще започне след година, когато хората ще празнуват Ту би Шват - „Дървена Нова година“.

В еврейската Библия, между другото, всички лунни затъмнения се смятат за предзнаменование, че ще се случи нещо лошо. Страховете са свързани с това, че в духовен план Израел е представен от Луната. Следователно, когато всички погледи са насочени към лунното затъмнение, хората ще си мислят, че Бог е започнал да излива гнева си над Земята. А гледката на червена Луна е доста страховита, тъй като посочва развръзката на военна битка.

Някои свързват предстоящото събитие с пророчеството за Гог и Магог – врагове на Бога, които са се свързали със Сатаната. Те символизират враговете на Израел, който нахлуват в чужда територия. Бог ще лее огнен дъжд, като по този начин ще помогне на войната.