Ситуацията на световните кредитни пазари остава сложна, но координираните действия на централните банки на най-големите държави в света вече дават положителни резулатати, заяви председателятг на американския Федерален резерв Бен Бернанке.
“Запазващото се колебание на пазарите и скорошните паказатели за състоянието на икономиката потвърждават, че проблемите остават”, каза Бернанке на конференцията на Европейскат централна банка във Франкфурт на Майн. “Поради този причина високопоставените политици ще поддържат тесни контакти, ще следят внимателно събитията и са готови да предприемат допълнителни стъпки, ако условията го изискват. Усилията на централните банки по целия свят за увеличаване на достъпа до ликвидни средства заедно с други стъпки, предприети от централните банки и правителствата съдействаха за някои подобрения във функционирането на кредитния пазар”, отбеляза той. /АФП