Американският президент Джордж Буш посочи 5-те основни приоритета на предстиящата антикризисна среща на високо равнище във Вашингтон.
“Тя ще се съсредоточи върху 5 ключови проблема: разкриване на причините за глобалната криза, оценка на ефективността на нашите отговори досега, изработване на принципи за реформиране на финансовите и регулативните ни системи, задействане на конкретен план при реализирането на тези принципи и потвърждаване на убедеността ни, че принципите ан свободния пазар предлагат най-гарантирания път към дългосрочно процъфтяване”, заяви Буш в Ню Йорк. Американският държавен глава съобщи също, че световните лидери, които ще вземат участие в дейноста на антикризисната среща, ще дадат след края му нареждания на своите финансови министри. “Лидерите ще установят принципите за адаптиране на нашите финансови системи към реалностите на ХХІ век. Ще обсъдим конкретните действия, които можем да предприемем за реализирането на тези принципи и ще дадем нареждания на нашите министри на външните работи, за да работят с останалите експерти и да ни докладват подробни препоръки за бъдещи разумни действия”, посочи той. Антикризисната среща на Г-20 ще се проведе във Вашингтон на 14 и 15 ноември. /РИА “Новости”