Защо инфраструктурата на възобновяемата енергия да не бъде едновременно функционална и красива? Откриваме именно този резултат в делата на италианския архитект Антонио Мака, който проектира „Слънчев лъч“.


Става дума за масивен соларен колектор, който може да генерира достатъчно енергия, за да захрани 220 къщи в Мелбърн. Тов са за около 1100 MWh електричество, произвеждано годишно.

„Слънчевият лъч“ е създаден за Порт Филип в Мелбърн. Той се състои от серия от плоски огледала – всяко едно от тях е снабдено с проследяваща система и е поставено в овална форма с диаметър 279 фута. Цялата конструкция е разположена върху стоманени колони.

За да улява слънчевата енергия, Антонио Мака използва линейна рефлекторна технология, при която огледалата се използват, за да се фокусира слънчевата светлина върху соларен колектор. След това енергията се трансформира в електричество, което захранва градската ел. мрежа.