Командващият Бреговата охрана на САЩ адмирал Пол Зукунфт заявил, че Северният морски път трябва да стане международна транспортна артерия със статут на екстериториалност, дори Русия да не е съгласна. Съобщението е на tsargrad.tv.
Адмиралът казал, че Северният морски път „според освобождаването от леда” трябва да стане международен транспортен коридор. Във Вашингтон разбират, че подобна позиция може да бъде приета от Москва с неприязън, обаче Вашингтон се надявал на диалог.
 

Адмирал Зукунф прави уговорка, че ВС на САЩ засега няма да провеждат свои операции в Арктика, подобни на тия в Южно-Китайско море за „отстояване на принципа на свободно корабоплаване”. Изявлението обаче по-скоро звучи между предупреждение и скрита заплаха, а не като успокоение: „В настояще време не се употребява натиск, насочен към провеждане на учения по осигуряване на свобода на корабоплаването” – казал Зукунфт.
 
Северният морски път е най-краткият морски път между европейската част на Русия и Далечният Изток. Руското законодателство го определя като „исторически оформила се национална единна транспортна комуникация на Русия в Арктика”.
 
Според пестеливи изказвани от Москва, Русия не е против сътрудничеството в Арктика. Възможно е арктическият проект да бъде развиван с Китай. Може да се предвиди реакцията на Кремъл, ако се отправи официално предложение Северният морски път да се предаде безвъзмездно и за неконтролирано ползване. Това може да стане лош прецедент за инвазия в руския континетален шелф за добив на въглеводороди и полезни изкопаеми.
 
Превод и редакция: БЛИЦ