Преди 50-годишнината от народното възстание в Тибет на 10 март в региона напрежението се покачва.
“Във всеки един момент може да се стигне до екплозия на насилие”, заявява духовният лидер на Тибет Далай Лама пред “Frankfurter Rundschau“. “Загрижен съм сериозно”, допълва още Далай Лама.

Неговите хора са му докладвали, че гневът срещу китайците нараства с всеки изминал ден най-вече у младите тебитци. В същото време китайското правителство заплашва с мерки всички други правителства, които приемат Далай Лама. /БЛИЦ