През историята на човечеството е имало случаи, когато в средата на деня внезапно настъпва тъмнина. За миг пада нощ по неизвестни причини. Един от такива известни случаи е от 1780 г.

На 19 май 1780 г. е съвсем обикновен ден за жителите на Нова Англия (САЩ) завършва с факта, но в 10 ч. всички хора са принудени да се приберат и да чакат следващата сутрин.

След това слънцето започнало бавно да избледнява, скоро от него не останало почти нищо. Животните се държали така, сякаш е започнала нощта: всички отишли да спят.

Тъмният воал обгръща Портланд, Мейн. Тогава нямало средства за комуникация, така че никой не можел да научи каква е ситуацията в други региони. Тъмнината продължила 14 часа.

Разпространеното обяснение за аномалията е атмосферно явление поради гъста мъгла, облачна покривка и дим от горски пожари.

Подобно нещо се е случило на 16 май 1808 г. в Бископсбург (САЩ), както и на 20 юли 2018 г. в Якутия. Във втория случай започнало да тъмнее в 11:00 часа.

Било достатъчно тъмно, но пълна тъмнина не се е наблюдавала. Длъжностните лица обвиняват горските пожари за всичко. Важно е да се отбележи, че аномалията била придружена от масова смърт на птици.

Превод: БЛИЦ