Жителите на по-богатите страни от ЕС живеят в добро здраве до 14 години повече от бедните си съседи от изтока.
Европейските нации, които имат най-малко "години здравословен живот" - времето след 50-годишна възраст, изживявано без ограничения на физическата активност - са изправени пред сериозни предизвикателства в задържането на цените на здравните услуги, показват проучванията. Те ще имат и повече проблеми в осъществяването на европейските цели за постигане на 50 процента заетост сред хората между 55 и 64-годишна възраст. Очакванията за продължителност на живота в Европа са средно за 78.6 години при мъжете, които навършват 50 през 2005 г., и 83.5 години за жените. Разликата между средните очаквания достига 9,1 години (80,4 в Италия срещу 71,3 в Латвия) и 6,1 години разлика при жените (79,3 в Латвия срещу 85,4 във Франция). Изследователите от университета в Лестър откриват, че има разлика не само в общия брой, а и в годините, изживявани в добро здраве. Най-високата средна възраст е в Дания, където се очаква достигането на 73,6-годишна възраст без съществени здравни проблеми. Същата продуктивна възраст в Естония достига едва до 59 години. Изследването отбелязва също, че времето, през което възрастните хора са здрави и продуктивни, е пряко свързано с брутния вътрешен продукт на нацията и процента от него, изразходван за грижа за възрастните хора. България и Румъния не са били обект на изследването, което се основава на данни от преди тяхното присъединяване към ЕС. /АФП