„Европейска пролет“ – така се нарича кампанията, която цели да популяризира европейската идея сред младите хора. Координирана от Европейската комисия, тя се провежда под надслов „Идеите движат Европа“, посочва Дойче веле.
Кампанията „Европейска пролет“ стартира на 25 март – датата, на която през 1957 година се подписват Римските договори. Но в основите на днешна обединена Европа са залегнали не само договорни текстове и Брюкселски директиви. В тях е залегнал и ентусиазмът на младите хора, изпреварили далеч в своята радикална визия прагматизма на политиците.
На 6 август през далечната 1950 година на френско-германската граница близо до елзаския Вайсенбург се случва едно днес позабравено събитие. Събралите се около триста млади хора, предимно студенти от девет европейски страни, разграждат и изгарят на клада дървените гранични бариери. Те се обявяват против националното разделение и за една нова обединена Европа.
Неповторима символика
Европейският огън е запален от млади хора. Какво обаче е останало от този ентусиазъм? Ако се вярва на „Евробарометър“, 66% от младите хора се интересуват от европейската политика, но все пак интересът към национални теми е по-висок – 82%. При това 81% от младите заявяват, че биха се включили по-активно в политиката, ако към тях би било отправено запитване преди взимането на някакво решение. В отговора прозира фактът, че младите се чувстват изолирани от процеса на взимане на решения. Действително на ниво Европейски съюз се прави политика „за младите“, а не „от младите“. Формулираната в Лисабонския договор цел „засилено участие на младите в демократичния живот на Европа“ звучи по-скоро като пожелание.
Като част от т.нар. план „Д“ на Европейската комисия за „демокрация, диалог и дебати“ кампанията цели да включи учениците в европейската дискусия. За целта се предвиждат срещи, на които в диалог с младите би следвало да бъде популяризирана европейската идея.
Рекламна стратегия
Като цяло кампанията „Европейска пролет“ прилича на маркетинга на фирма, чиито продукти не се продават достатъчно добре, за което е необходима повече реклама.
Младите не са въодушевени от европейската идея. Това се дължи и на досегашната информационна политика на Общността. Дори значителни постижения от миналото като правото на младите да пътуват свободно и да учат в различни европейски страни се приемат като нещо, което се подразбира. А ако младите нямат представа за миналото, те трудно биха били мобилизирани за бъдещето като „генератор“ на идеи, които наистина да променят Европа. /БЛИЦ