Древните финикийци вероятно са дълбоко забравени, но не са изчезнали. Преди повече от две хилядолетия Рим разрушава най-големия финикийски град Картаген, но нови генетични изследвания показват, че един от всеки 17 души, живеещ в района на Средиземно море, може да е наследник на тези древни моряци.
Произхождащи от съвременната територия на Ливан, финикийците са ранни мореплаватели и търговци, разпространили своята култура, включително любовта към червения цвят, до северна Африка, Испания и останалите държави в региона. Изглеждат изчезнали от историята, след като са победени в поредица войни от Рим. Учени от “Географския изследователски проект” под ръководството на Крис Тайлър-Смит от института “Wellcome Trust Sanger” в Англия успяха да изолират ген на финикийците върху мъжката Y-хромозома. Най напред те проучили препратките в Библията, гръцките и римските автори къде са се намирали финикийските градове и колонии. След това сравнили гените на жителите на тези райони с онези на други средиземноморски общности, които не са били финикийски колонии. По този начин успели да открият разлики в Y-хромозомата, които се срещарли само в населените от финикийците райони и които се отнасят до над 6% от населението там. “Когато започнахме, не знаехме нищо за финикийските гени. Всичко, което би могло да ни води, бе историята: знаехме къде са и къде не са живели. Но тази проста информация се оказа напълно достатъчна с помощта на съвременната генетика, за да открием следите на един изчезнал народ”, заяви Тейлър-Смит. “Резултатите са важни, защото показват, че финикийските колонии са белязани с генетичен подпис, различен от всеки друг, който би могъл да остане от други търговски и селищни разширявания през годините или който би могъл да се появи случайно. Това доказва, че селищата, някои от които са просъществували стотици години, са оставили генетично наследство, съществуващо и в нашето съвремие”, добавя Дениъл Плат от Изчислителния биологичен център на “Ай Би Ем”. Макар че не е било част от изследването им, учените заявиха, че са забелязали генетични признаци за разселването на гърците в Средиземноморието. Те подозират, че подобни изследвания биха могли да онагледят генетичното влияние на армията на Александър Велики в Азия и Индия, монголското нашествие в Европа и разселването на викингите. Проучванията бяха публикувани онлайн вчера от “American Journal of Human Genetics”. Те са подкрепени но “Нешънъл Джиографик” и “Географския проект” на “Ай Би Ем” в опит за проучване на историята на човешката миграция. /АП