Известният в древността шумерски цар Гилгамеш, чиито останки бяха открити на територията на Ирак, може да е бил от друга планета.  

За управника на Урук не се знае много. Ако може да се вярва на митовете, той е бил надарен със свръхспособности, които не са присъщи за човека и всички го смятали за божество. Конспираторите обаче не изключват Гилгамеш да е представител на извънземна цивилизация. За това свидетелствали и някои исторически препратки отпреди 2,5 хиляди години. Името му се споменава дори в Библията.

Историците са изненадани и от мястото, където е бил погребан Гилгамеш. Преди хилядолетия през това място е минавала река Ефрат. Древните хора обаче не са разполагали с технологии, чрез които да преместят течението на реката.

Ако може да се вярва на древните писания, когато царят е погребан в земята, водите на Ефрат са се разделили на различни страни, а дъното й се оголило. Нещо подобно биха могли да направят само същества от друга планета, за да скрият своя роднина от очите на поколенията.