Енергийната зависимост на Европейския съюз се засилва, сочат данните от проучване на европейската статистическа служба Евростат.
През 2006 г. Европейският съюз е внесъл 54 на сто от използваната в него енергия срещу 53 на сто предната година. Общото енергийно потребление в Евросъюза през тази година не се е променило, като е останало равно на еквивалента на 1 милиард 825 милиона тона суров петрол. В същото време обаче получаването на енергия от вътрешни енергийни източници е спаднало с 2,3 на сто, което е наложило енергийния внос да се увеличи с подобен процент. Между 1997 и 2006 година производството на енергия в Европейския съюз от собствени източници е намаляло с 9 на сто, докато потреблението на енергия се е увеличило със 7 на сто. Това е наложило вносът на енергийни суровини да нарасне 29 на сто. През 1997 г. зависимостта на Европейския съюз от внос на енергийни суровини е била 45 на сто, а през 2006 г. вече достига 54 на сто, се отбелязва в проучването. В Белгия потреблението на енергия през 2006 г. е спаднало с 1,2 на сто в сравнение с предходната година, което дало възможност вносът на енергийни суровини да бъде намален с 0,5 на сто. Въпреки това зависимостта на Белгия от внос на енергийни суровини остава висока - 77,9 на сто, въпреки че в страната действат шест ядрени реактора. /БЛИЦ