Лидерите на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха за двойно увеличаване на бюджета на Международния валутен фонд до 500 млрд. долара с цел преодоляване на световната финансова криза и предотвратяване на подобни криз в бъдеще, като вноската на ЕС трябва да бъде 75 млрд. евро.
На завършилата вчера в Брюксел срещана високо равнище на ЕС бе взето единодушното решение да не бъдат наливани повече пари в икономиката за стимулиране на растежа й, а първоначално да се види как действат вече предприетите мерки и стимулирането да бъде прилагано в зависимост от обстановката. Досега държавите-челнки на ЕС отпуснаха около 200 млрд. евро за спасяване на банките и за подпомагане на ключови отрасли в икономиката. Освен това участниците в срещата се споразумяха да удвоят пакета от помощи за източноевропейските членки на организацията, които пострадаха по-силно от кризата, но да не ги обединяват в обща група на "бедните" и да не приемат общ помощен пакет, чиято стойност би могла да предизвика паника. /ИТАР-ТАСС