Европейският парламент предложи Европейският съюз да спре финансовите помощи за Испания, ако тя не промени прекалено мащабните си проекти за жилищно строителство, които често са свързани с корупция.
Европейските законодатели заявиха в резолюция, че Испания трябва да "замрази и преразгледа" всички нови урбанизационни планове, които не са съобразени с околната среда, ползите за обществото или законните права на собственост. Резолюцията бе одобрена с 349 гласа "за", 110 "против" и 114 "въздържали се". Мадрид е подложен на все повече критики заради свръхзастрояването на популярните крайбрежни райони. Според законодателите много жилищни сгради са построени незаконно и пренебрегват екологичните норми заради "прекалените права, давани на отговорните фактори за градоустройствената политика и на строителните предприемачи". В продължение на десетилетия крайбрежията на Испания са притегателен център за туристическия и строителния бизнес. /АП