Първата глоба за превишена скорост е издадена в Англия през 1897 г. Това събитие бележи повратна точка в историята на пътната безопасност.

То показва, че автомобилите, като ново транспортно средство, трябва да се придържат към установените правила. А безразсъдните хора ще бъдат наказани с цялата строгост на закона.

Какви са били правилата?

Предполагало се, че колите не трябва да ускоряват над 4 мили в час (около 6,4 км/ч) в градовете и 2 мили в час (около 3,2 км/ч) извън тях. Въпреки че според нас е доста трудно превозните средства от онова време да се нарекат автомобили. 

За първата глоба в историята за превишена скорост, която е доста любопитна и куриозна, прочетете в auto.blitz.bg