Европейската централна банка разработва програма за изкупуване на облигации на европейски компании, за да помогне зца възстановяването на пазара на кредити в Европейския съюз, заяви вицепрезидентът на банката Лукас Пападемос.
“Вероятно ЕЦБ ще изкупи дългови инструменти на вторичния пазар, за да се увеличи ликвидността на предприятията”, каза Пападемос на откритата в Брюксел ежегодна Европейска бизнессреща на високо равнище. В условията на финансова криза европейските компании страдат от недостиг на кредити. В подобна ситуация валутното стимулиране на ЕЦБ би помогнало най-напред на малките и средните предприятия да инвестират в по-нататъшна дейност. “Засега обаче не е взето окончателно решение за такава намеса”, добави Пападемос. Американският Федерален резерв, Бенк ъф ингланд, Японскат Централна банка и Швейцарската национална банка вече започнаха политика на валутно стимулиране, за да се противопоставят на кризата. В Европа действията на ЕЦБ може да бъдет затруднени от борбата на държавите-членки на ЕС кой и за кои компании трябва да получи приоритетно финансиране. Пападемос напомни също, че ЕЦБ вече наля значителни средства под формата на заеми на европейския финансов пазар, за да “деблокира” процеса на предоставяне на кредити. Еврапейската бизнессреща на високо равнище се провежда на 26 и 27 март в Брюксел за седми път. В нея участват представители на европейските делови и академични кръгове, европейски комисари и членове на правителства на държавите от ЕС. Основната й цел по думите на организаторите е “създаването на платформа за диалог между бизнесмените и европейските политици, както и на атмосфера на доверие между многобройните участници в европейския бизнес за укрепване на европейския социален и икономически модел на развитие”. /РИА “Новости”