Франция възнамерява да предложи този петък по време на срещата на европейските министри на вътрешните работи да бъде отворено Шенгенското пространство от 1 юли.

Франция също така иска всички вътрешни граници на Европейския съюз да бъдат отворени на 15 юни.


Елисейският дворец също предлага да не се налага никаква 14-дневна мярка в рамките на Европейския съюз, освен по отношение на държавите, които го налагат на Франция, като Испания или Обединеното кралство.

Въпросът за повторното отваряне на вътрешните граници на Европейския съюз трябва да бъде решен следващата седмица по време на Съвета за отбрана, в зависимост от развитието на здравната ситуация.

От 22 май отпадна забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България.