Международен екип от геолози предполага, че сегашната територия на Исландия е част от потънал континент, който се е простирал от Гренландия до Европа. Данните от изследването са публикувани в списание GeoScienceWorld.

Досега Исландия е била една от загадките за геолозите, тъй като съществуващите теории, че тя е образувана от океански вулканични скали и заобиколена от тях, не се подкрепят от много научни данни.

Например дебелината на кората на Исландия надхвърля 40 километра, което е седем пъти повече от дебелината на нормалните скали от този тип.

Поради това учени от Геоложката служба на Норвегия и Лабораторията за геофизични изследвания на океана към Бресткия университет (Франция) изказват предположението, че Исландия не е нищо повече от остатък от потънал някога континент или част от него. В този случай дебелата кора е обяснима: тя просто е континентална.

Има основания да се смята, че площта на потъналия континент, ако той наистина е съществувал, е заемала около 600 хил. кв. км, а може би дори до един милион километра.

Ако присъствието на тези земи на картата на планетата преди милиони години може да бъде доказано, това би означавало, че суперконтинентът Пангея, за който се смята, че е престанал да съществува преди повече от 50 милиона години, всъщност не се е разпаднал напълно.

За да се установи това, ще са необходими допълнителни изследвания. Те ще включват събиране на цирконови кристали в Исландия и извън нея, както и сондажи и други дейности.

Превод и редакция: БЛИЦ