Бившият германски министър на отбраната Фолкер Рюе (1992 – 1998 г.) призова Русия да бъде приета в НАТО, за да се осигури по този начин необходимият геостратегически баланс и за да се уравновеси икономическата, политическата и военната мощ на азиатските държави, съобщава „Шпигел”.Статията е написана от Рюе в съавторство с бившия председател на военния комитет на НАТО генерал Клаус Науман, с влиятелния в миналото дипломат Франк Елбе и бившия началник-щаб на планирането на отбраната Улрих Вайсер. В нея се отбелязва, че в сегашния си вид Алиансът не е способен да се справи със стоящите пред него задачи.
За да отговори успешно на предизвикателствата пред съвременния свят НАТО трябва да стане стратегическо обединение на трите центъра на глобалната власт: североамериканския, европейския и руския. За целта е необходимо да се проведе мащабно преструктуриране на блока и &quot;да се отвори вратата пред Русия за влизане в Североатлантическия алианс&quot;.<br /> <br /> От своя страна Русия, както отбелязва Рюе, трябва да е в състояние да изпълнява задълженията си по отношение на НАТО наравно с другите членове на Алианса.<br /> <br /> Авторите на статията предполагат, че процесът на интеграция на Русия в НАТО и необходимите институционални изменения в блока ще бъдат достатъчно продължителни.<br /> <br /> <b>Ганчо Каменарски, БЛИЦ</b>