Американското министерство на финансите разкри части от плана си за обратно изкупуване на т. нар. "токсични" активи на банките.
Планът се очаква с нетърпение от пазарите, които виждат в него ключ към трайно оздравяване на финансовата система, която преживява тежка криза. Министърът на финансите Тимъти Гийтнър заяви, че тази задача ще се поеме от два механизма, обединяващи държвата и частни инвеститори - един за заеми, а другият - за акциите, свързани с недвижимите активи. Както бе обявено през февруари, тази програма за смесено държавно и частно инвестиране ще бъде захранена със 75 до 100 млрд. долара от общата сума от 700 млрд. долара, отпуснати на министерството на финансите през есента. С помощта на частни инвестиции тези фондове може да съберат 500 млрд. долара и дори ако е необходимо - до един трилион, за да се изкупуват непродаваемите активи, наследени от кризата с недвижимите имоти. Президентът Обама заяви, че има голямо доверие в този план. Администрацията на Буш вече бе обмисляла подобен план, но го изостави поради голямата сложност на прилагането му. Тя се състои главно в определянето на цените на продаваните активи. Тези цени трябва да са достатъчно ниски, за да привличат инвеститорите, но така че да не причиняват щети на данъкоплатците. Те трябва да са същевременно достатъчно високи, за да може анките да са склонни да продават. Според министъра на финансите частните и държавните инвеститори ще си поделят рисковете. Но както каза Гейтнър "не може да се решава финансова криза, без да се поемат рискове". /АФП