Американският интернет-портал “Google” отлага подписването на договора за публикуване на своя реклама на сайтовете на конкурента си “Yahoo”, за да могат антитръстовите органи в САЩ да разполагат с повече време за прецизно разглеждане на сделката.
В писмо, публикувано от “Google” в интернет, компанията продължава да преговаря с американското министерство на правосъдието и затова се е стигнало до споразумение с “Yahoo” влизането в действие на сделката да бъде отложено. “Когато през юни обявихме за споразумението си с “Yahoo”, ние се съгласихме да отложим влизането му в сила до октомври, за да дадем време на регулативните органи подробно да проучат сделката”, са казва в съобщението. /БЛИЦ