Още само половин година ще са в сила полузабраните и пречките, които ограничаваха възможността гражданите на страните от ЕС да купуват къщи и вили в Хърватия, пише хърватският вестник “Вечерни лист”.
“На основание член 60 от Споразумението за стабилизация и асоцииране между Хърватия и ЕС и неговите държави-членки след изтичането на четири години от влизането му в сила, съответно от1 февруари 2009 г. за гражданите на държавите – членки на ЕС ще бъде осигурено същото третиране като хърватските граждани при придобиването на недвижими имоти”, пише в хърватски документ, съдържащ предложение за преговорни позиции по главата “Свободно движение на капитали”. Очаква се да бъде въведена пълна либерализация при закупуването на недвижими имоти в Хърватия за гражданите на страните от ЕС, а съществуващите ограничения ще останат в сила за останалите чужденци. Няма да има обаче либерализация при закупуването на обработваема земя и гори, както и на земя в националните и природните паркове, където продажби не са възможни и за хърватите. /БЛИЦ