Известният ислямски теолог от Саудитска Арабия шейх Абдул-Рахим Ал-Барак издаде фатва (нареждане), с която призовава за тежки санкции срещу нарушителите на закона на Шариата за разделението на мъжете и жените.
Според учения смесване на представители на двата пола на работното място и в университетите е зловредна &quot;модернизация на исляма&quot;. Той е твърдо убеден, че не трябва да се позволява мъжете и жените да се виждат и да разговарят, освен ако не са обвързани с родство. <br /> <br /> Ал-Барак казва: &quot;Всеки, който допуска смесване на половете, е отстъпник от принципите на исляма. Дезертьор от вярата и грешник. Той трябва да се покае или незабавно да бъде умъртвен за нарушаване на Шариата&quot;. <br /> <br /> В религиозното си усърдие Ал-Барак стига и до следното изявление: &quot;Всеки, който е приел факта, че дъщеря му, сестра му или жена му работят или учат заедно с мъже, не заслужава уважение и не е нищо различно от един сводник&rdquo;.<br /> <br /> /БЛИЦ