Испания в качеството си на нов председател на Съвета на министрите към Съмета на Европа ще се стреми към алтернативна реформа на съда в Страсбург и ще свика първото заседание на държавите, подписали Конвенцията за предупреждаване за тероризъм, се казва в комюника на Съвета на Европа.
Вчера ва Страсбург испанският министър на външните работи Мигел Анхел Моратинос прие от шведския си колега Карл Билдт председателството на ръководния и изпълнителен орган на Съвета на Европа и посочи основните насоки на дейността му. Испания смята да приеме редица мерки, за да “гарантира дългосрочната ефективност” на Европейския съд за човешките права. Според Моратинос трябва да се намери алтернативна реформа за съда, след като предишната не успя заради 14-ия протокол към Конвенцията за защита на човешките права, предизвикала протеста на Русия. Новият ротационен председател ще следи отблизо изпълненията на съдебните решения от държавите-членки на Съвета на Европа. Испания обещава също така да отдели специално внимание на дейността на комисаря за човешкиет права към Съвета на Европа и на Европейския комитет за предотвратяване на мъченията и нечовешкото или унижаващото достойстойнството отношение или наказание. Новият председател също така “смята тероризма за заплаха за стабилността и демокрацията”. Мадрид ще се опита да реши и въпроси като отмяната на смъртното наказание, дискриминацията по полов признак, защита на правата на инвалидите, сексуалното насилие и търговията с хора. Сред приоритетите на страната ще бъдат правата на децата. В областта на външната политика Испания е за тясното координиране с Европейския съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изграждането на единен европейски дом. Пълномощията на страната изтичат на 12 май 2009 г. /РИА “Новости”