Отговор на въпроса в кои държави има повече жени, или повече мъже дава изследване на CIA World Factbook, беше направена и карта с резултатите.
С червен цвят са отбелязани страните, в които преобладават мъжете, а със син са тези, където има по-голяма женска популация. От картата става ясно, че България е сред страните, в които има особено голяма разлика между броя на живеещите тук жени и мъже, тъй като заедно с Русия, Украйна, Беларус и прибалтийските републики е осветена в тъмно син цвят.

Превод: БЛИЦ