Долната Камара на парламента от 2 март ще има свой канал в YouTube, съобщиха от самата Камара на депутатите. По този начин долната Камара ще предава директно работата в заседателната зала, както и тази на различните комисии.
„Посетителите на YouTube ще могат да се запознават с дейността на парламента посредством някои от най-видните му представители, ще имат възможност да посещават залите на Камарата на депутатите, както и изложбите, които се представят в парламента“, съобщиха от долната Камара.

Според педседателя на Камарата на депутатите Джанфранко Фини решението тя да „дебаркира“ в YouTube е като предизвикателство, чиято цел е прозрачността и желанието да бъде опозната по-добре.

„Би било добре, ако младежите, преди още да започнат да критикуват институциите, първо ги опознаят добре“, каза Фини. /ProntoSofia