На 2 ноември 1917 г. британското правителство с „Декларацията Балфур” (или Балфурската декларация) изразява подкрепата на идеята за еврейско заселване в територията на Палестина, като част от британския мандат в Палестина след Първата световна война.
Съгласно договорите от 1916 г. между Франция и Великобритания за поделяне на османското наследство в Близкия изток, по-голямата част от Палестина е обявена за международна зона, върху която не се упражнява нито френски, нито английски директен контрол.<br /> <br /> През 1917 година англичаните под ръководството на генерал Аленби разбиват турците и окупират Сирия и Палестина. Първият генерал-губернатор на провинцията е Хърбърт Самуел, който е един от авторите на Декларацията.<br /> <br /> На британския външен министър Артър Балфур се приписва официалното обещание на английското правителство да се създаде &quot;еврейски национален дом по време на британския мандат на Палестина, който преди това е под контрола на турците&quot;.<br /> <br /> По същество декларацията е писмо, подписано от британския външен министър до лорд Уолтър Ротшилд, лидер на британската еврейска общност. То изразява официалната британска позиция от 31 октомври 1917 година. В нея се казва, че Великобритания ще създаде еврейски национален дом в Палестина при условие, че няма да бъдат засегнати правата на вече съществуващите там общности.<br /> .<br /> .<span style="font-size: larger"><strong><br /> </strong></span><em><span style="font-size: larger"><strong>Външно министерство</strong></span><br /> 2 ноември 1917<br /> Скъпи лорд Ротшилд,<br /> Имам голямото удоволствие да ви предам от името на правителството на Негово величество, следната декларация на симпатия с еврейските ционистките аспирации, които бяха представени и одобрени от Кабинета.<br /> Правителството на Негово величество гледа благосклонно на създаването в Палестина национален дон на еврейския народ и ще използва всички усилия за да улесни постигането на тази цел, трябва да бъде напълно ясно, че не трябва да се прави нищо което да навреди на гражданското общество и религиозните права на другите етнически общности в Палестина, или правата и политическите статуси използвани от евреи в други страни.<br /> Ще ви бъда благодарен ако тази декларация стане достояние на Ционистката Федерация.<br /> Искрено ваш,<br /> Артър Джеймс Балфур</em><br /> <br />