Като част от дейности, предназначени за запазване на македонската национална идентичност, македонската асоциация "Илинден" - Тирана започна медийна кампания за повишаване на осведомеността на македонците в Албания да декларират какви са, пише "Вечер".

Кампанията е под мотото „Глава нагоре - докажете, че сте македонец“. Искаме да повишим осведомеността на македонците за това какво представляват, македонците. Те са навсякъде в Албания. Основно сме концентрирани в районите на Мала Преспа, Гора, Голо Бърдо, но с няколко десетки хиляди дори не в Тирана, Елбасан, Дурес, Корча и други градове, казва Никола Гурджай, президент на компанията.
Той посочва, че албанските власти признават съществуването на малцинство само за македонците в Мала Преспа.

Но те губят това право, ако решат да живеят извън Преспа. Въпреки продължаващите искания след падането на тоталитарния режим, македонците все още не са признати за статут на малцинство в цяла Албания. Въпреки това много македонци изпитват страх и не казват какви са. Те буквално се страхуват да кажат, че са македонци, за да не бъдат санкционирани, особено тези, които работят или получават някаква социална помощ, добавя Гурджай.

Превод: БЛИЦ