Учени от Геоложката служба на САЩ забелязаха, че горещото място, от което произлизат гейзерите и калните извори в Йелоустоун, започва постепенно да изчезва. Подобни заключения бяха направени, след като експерти извършиха подробен анализ на свръх изригванията, чийто брой и честота на тях значително намаляха.

Експертите изследвали проби от вулканични находища, които според техните предположения е трябвало да останат от незначителни изригвания. Но анализът показа съвсем различен резултат. Оказа се, че тези вулканични материали са останали в резултат на изригвания, възникнали преди около 9 и 8,7 милиона години. В същото време последното, което бе наречено Grey's Landing, било невероятно силно и станало причина за истинско бедствие.

По време на миоценския период изригванията се появявали приблизително на всеки 500 хиляди години. Като се имат предвид последните данни, днес честотата на свръх изригванията е намаляла почти три пъти. Днес честотата е веднъж на всеки милион и половина години. Ако тези изчисления са правилни, тогава следващото катастрофално изригване на Йелоустоун ще се случи след не по-рано от 900 хиляди години.

Grey's Landing предизвика ужасни последици и оказа глобално влияние върху цялата планета. Вулканичните емисии в големи количества попаднали в земната атмосфера, което се отразило негативно на климата на планетата. Територията на съвременните САЩ също била покрита с вулканична пепел, много растения и животни загинали вследствие изригването. Ако се случи такава катастрофа, това ще провокира смъртта на огромен брой хора в Америка, както и щети върху имуществото, които ще бъдат изключително трудни за възстановяване.

Превод: БЛИЦ