Започна транспортирането на петрол по нефтопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, съобщиха от компанията "BP-Azerbaijan", която е изпълнител на проекта в частта за изграждането му.
"Подаването на тенгизки петрол по тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан започна в края на октомври. Петролът от находището "Тенгиз" се доставя до полуостров Апшерон с танкери, след което се подава към тръбопровода", отбеляза представител на компанията. Той обаче не уточни доставяните обеми и срокове, като се позова на търговската тайна. /Интерфакс