Вътрешнорелигиозният пласт на конфликтите в Близкия изток често се пренебрегва, а идеологията се смята за "параван", който едва ли не по правило винаги прикрива други интереси. На преден план обикновено се извеждат социалните и икономическите причини за конфликтите или пък за мотивацията на джихадистите. Отделните членове на Ислямска държава /ИД/ са движени от различни фактори. Някои от тях може дори да не са мотивирани на първо място от идеологията или пък слабо я познават.
<em>&nbsp;Като политическа структура обаче ИД е напълно неразбираема без връзка с нейната ислямска идеология. Висшето ръководство на групировката, което определя характера и посоката на нейните действия, е изключително религиозно и идеологизирано. Ето защо съдържанието на религиозните идеи, изповядвани и пропагандирани от ИД, е ключ към разгадаването, а и към едно по-адекватно прогнозиране на нейните политически действия. <hr /> <br /> </em>Преди три години американският Изследователски център &quot;Пю&quot; проведе социологическо изследване, според което повече от половината изповядващи исляма жители на девет ключови страни вярват, че апокалипсисът ще започне в най-скоро време - още по време на техния живот. В идеологията на съвременните сунитски ислямски групировки салафитското джихадистко движение, което включва ИД, Ал-Каида, Боко Харам, талибаните и други формирования, идеята за заплашително наближаващия апокалипсис играе ролята на свързващо звено, което увеличава нейната притегателна сила не само за членовете, но и за по-широкия кръг поддръжници навсякъде по света. Наскоро проведено британско изследване, анализирало дискурса на основни салафитски джихадистки групировки, включително ИД, потвърди, че вярата в наближаващия свършек на света има централно значение и в тази ислямска идеология. Апокалиптическият месианизъм осигурява онази вълнуваща религиозното въображение среда, в която ислямските групировки разгръщат по-цялостната си идеология. <br /> При установяването на своето есхатологично учение ислямът възприема идеята за <br /> <br /> Антихриста, наричан на арабски ад-Даджжал <br /> <br /> (букв. &quot;лъжец&quot;, а когато става дума за Антихриста - ал-Масих ад-Даджжал). Той ще се появи преди свършека на света като слуга на дявола и враг на Аллах и всички вярващи. Според различни версии Антихристът ще се появи или в Куфа, или в еврейския квартал на Исфахан, или в Хорасан. Той ще се възцари над цялата земя, предприемайки жестоки гонения срещу вярващите, като разрушава техните храмове. Царстването му ще продължи 40 дни, след което ще бъде низвергнат и убит от Махди - &quot;водения по правия път&quot; спасител и възстановител на вярата. Идването на Махди обаче ще бъде предшествано от установяването на Ислямска държава. Постепенно се формира общоприетото учение за Махди като личност, която ще управлява ислямската общност по време на Второто пришествие на Иса ал-Масих (кораничния Иисус Христос). Първоначално Махди даже е отъждествяван с Иса, а впоследствие е представян като някакво отделно, неизвестно лице. Идеята за Махди обаче никога не се превръща в същностна част от сунитското учение. То в общи линии възприема, че след това идва второто пришествие на Иса, последвано от възкресението на мъртвите и Страшния съд над цялото човечество,<br /> възвестен от тръбата на архангел Исрафил.&nbsp;<br /> <br /> Съдът ще бъде открит от Иса, който тутакси ще засвидетелства, че той самият никога не се е самообявявал за Бог, а християните са изопачили неговото учение. След това всички - живите и мъртвите, мюсюлманите и &quot;неверниците&quot;, ще преминат през Божия съд.<br /> <br /> <strong>Доц. Симеон Евстатиев/ &quot;Стандарт&quot;</strong><br type="_moz" /> <br />