Как така народен певец ще пее македонски песни на сръбски и на хърватски език, та и досега сърби, хървати и българи крадат македонските песни, се възмущава някой си Душан Андоновски в писмо, публикувано в македонския вестник “Време”.
“Нашият интерпретатор на народната песен Наум Петрески се готви да изпее нашите народни песни на сръбски и хърватски език. Знам, че Наум прави това заради материалното богатство, но се питам: “Толкова ли е сиромах Наум Петрески, че да разпродава македонската мелодия?” И досега е имало крадене на наши мелодии – на най-хубавите македонски народни песни от страна на сърби, хървати и българи. И вместо да се заемем да защитим мелодията и текста на нашите най-известни народни песни, ето ти сега те отиват курбан за удовлетворяване на материалните удоволствия на Наум Петрески!”, се възмущава някой си Душан Андоновски в писмо, публикувано в македонския вестник “Време”.
Въпросът с повишена трудност, на който очевидно на писалия текста му е изключително трудно да си отговори, е защо българи, сърби и хървати крадат македонските народни песни, според него, а пък един народен певец ще ги препява на сръбски и на хърватски. Всъщност изобщо не е труден отговорът на този въпрос – ами защото македонските народни песни са част от българския фолклор и остава единствено да ги изпееш от един на друг български диалект. Само че това не се прави от народните творци и изпълнители. /Елка Василева, БЛИЦ