Президентът на Русия Дмитрий Медведев смята, че световната финансова криза засега не е засегнала в пълна степен Русия, но задълбочаването й ще помогне на страната да изгради по-ефективна икономика и да ускори ключовите реформи в социалния и съдебния сектор.
“Откровено казано, Русия още не е попаднала в този тежък кръговрат и има възможност да го избегне. Длъжна е да го избегне!”, заяви държавният глава. По неговите думи властите са предприели мерки, които трябва да възстановят доверието във финансовия сектор и нормалния процес на кредитиране. /РИА "Новости"