Екип учени от Медицинския колеж „Бейлор“ в Хюстън разработи мозъчен имплант, който позволява както на слепи, така и на зрящи хора „да видят“ очертанията на букви.

Както подробно описва нов документ, публикуван в списание Cell, устройството работи, като прескача окото и предава визуална информация от камера направо на електроди, имплантирани в мозъка.

Това е стъпка към „зрителна протеза“, която би позволила на незрящите напълно да си възвърнат зрението - макар че за такова устройство вероятно ще са нужни много години.

Но това, което са създали изследователите, все пак е забележително: участниците успяват да "видят" очертанията на фигурите, благодарение на сложни последователности от електрически импулси, изпратени до мозъка им.

"Когато използвахме електростимулация за динамично проследяване на буквите директно в мозъка на пациентите, те можеха да "виждат" предполагаемите форми на буквите и можеха да определят правилно различните букви", заяви водещият автор Даниел Йошор (Daniel Yoshor) от от Медицинския колеж „Бейлор“ в Хюстън. „Те описваха как виждат светещи петна или линии, образуващи буквите“.

Новото устройство се различава от предишните зриелни помощни средства, които третират всеки електрод като пиксел.„Вместо да се опитваме да изграждаме форми от множество светлинни петна, ние проследихме очертанията“, разказва водещият автор Майкъл Бошамп (Michael Beauchamp), професор от Медицинския колеж „Бейлор“ в Хюстън.

„Нашето вдъхновение за това бе идеята да проследим "буквите" в дланта на нечия ръка“, добави Бошамп. „Заедно с новия хардуер, подобрените алгоритми за стимулиране ще помогнат да се осъществи мечтата за предоставяне на полезна визуална информация на незрящите хора.“