За 16-и път днес руският президент Владимир Путин отговаря директно на въпроси на гражданите на Русия в "Пряка линия", която протича в нов формат. 

Тя се излъчва директно по централните руски телевизии и радиа, както и от международни информационни агенции. 

Към президента Путин са постъпили над 2 милиона въпроса.