Американското общество счита, че Русия се явява за САЩ враг номер едно, обаче това впечатление е погрешно, е уверен експертът по стратегическа сигурност Николас Бороз. В публикация в National Interest той пише, че такова възприемане на Русия е заредено с твърде сериозни последствия, тъй като страхът може да отвлече вниманието от по-сериозни заплахи и да стане причина за потенциални конфликти в бъдеще.
Америка следва да се замисли дали не се бои от Русия прекалено, е уверен Бороз, защото ако се погледнат заглавията на вестниците, то може да се направи извод, че Русия е главен злодей и главен външнополитически враг на САЩ. В действителност, макар Русия да представлява заплаха, то тя е преувеличена.
 

„Защо всичко това е така важно? Защото то означава, че и обществото, и държавните органи, анализиращи заплахите за националната сигурност, са твърде вторачени в Русия, а това е резултат от не съвсем трезв анализ” – пише Бороз.
 
Според него, излишният страх пред Русия представлява проблем по три причини: Първо, този страх служи за отвличащ фактор – той може да привлече държавни ресурси за борба, а да бъдат оставени без внимание други истински заплахи.
 
Второ, враждебното отношение на обществеността в САЩ към Русия ограничава избора за гъвкав подход към Москва. Напрежението в отношенията с Русия не позволява на САЩ ефективно да действа в различни области.
 
Трето, страхът може да стане катализатор за война, макар сега тя е малко вероятна.
 
В САЩ излишното внимание към конкретни задгранични противници бързо възниква и преминава – често по неразбираеми причини. Защо главна заплаха за националната сигурност бяха Иран и Китай, а сега Русия?
 
Работата е там, че вторачването на обществеността върху заплахата е непостоянна, непредсказуема и в основата си е реакция на обстоятелства. Американската общественост има пълно право да се бои от Русия и да я нарича заплаха за националната сигурност. Преди това обаче би било добре да се помисли” – обобщава експертът.
 
Превод и редакция: БЛИЦ