Руски учени успяха да върнат към живот праисторически червей, който е прекарал в замръзнало състояния около 24 000 г.

Биолозите откриват няколко жизнеспособни микроскопични червея от рода Adineta край бреговете на река Алазея в северната част на Якутия. Съществата не само са прекарали 24 000 години в замразено състояние, без да умрат, но и са създали потомство, пишат световни медии.

Червеите са събрани от Станислав Малявин и колегите му от Института по физикохимични и биологични проблеми на почвознанието на РАН от дълбочина около 3,5 метра под земята близо до брега на река Алазея.

За учените не е откритие, че след замразяването тези същества се връщат към нормален живот.

Но да съживиш организми, които са прекарали в такова състояние повече време, отколкото трае историята на нашата цивилизация, е абсолютен рекорд.

Анализът, извършен от биолозите, показва, че геномът на праисторическите ротифери е близък до съвременния вид Adineta vaga, чиито представители се срещат в Белгия и съседните страни. В този случай изкопаните същества са претърпели добро многократно замразяване - много съвременни видове ротифери не могат да направят това, защото клетките им се разрушават от образуването на ледени кристали.

Според експертите това предполага някакъв защитен механизъм, който "възкръсналите" червеи са развили.

"Досега това е най-надеждното доказателство, че многоклетъчните живи същества могат да живеят десетки хиляди години в състояние, при което метаболизмът им спира почти напълно", каза коментира един от авторите на изследването, Станислав Малявин.

"Осъществихме дългогодишна мечта на писателите фантасти - открихме доказателства, че многоклетъчно същество може да бъде замразено и съхранено в продължение на хиляди години и след това да бъде върнато към живот. Разбира се, подобна процедура все още не може да бъде извършена за по-сложни организми, но ние направихме голяма крачка към нея, преминавайки от микроби към животни, които имат черва и мозък", добави той.