Атмосферата значително усложнява работата на астрономите: неизбежните смущения изкривяват изображенията на небесните тела. Най-добрият начин за тяхното избягване е да се постави телескоп в орбита около Земята. Именно по този начин постъпиха създателите на космическия телескоп Хъбъл, представил на човечеството десетки канонически снимки на галактики, мъглявини и черни дупки.

Уеб порталът Popular Mechanics разказа за новата технология на адаптивна оптика, която дава възможност за получаването на дори и по-качествени изображения с помощта на телескопите, инсталирани на повърхността на Земята. За тази цел е създадена специална гъвкава огледална система с лазери, която коригира атмосферните смущения в реално време.

Специалистите на Европейската южна обсерватория (ESO) от две години работят върху адаптивната оптика на Very Large Telescope (VLT), инсталиран в чилийската пустиня Атакама.

Това са четири телескопа с дължина 8,2 метра. Инсталираната на тях система GALACSI (Ground Atmospheric Layer Adaptive Corrector for Spectroscopic Imaging) и устройството MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) работят с настройките на Големия телескоп. Направеното наскоро обновяване дава възможност за коригиране на електромагнитните смущения и за качествено визуализиране на нощното небе. Използва се както теснолентов, така и широколентов режим.

Широколентовият режим дава възможност за коригиране на смущенията, възникващи на разстояние до 1 километър от оптичните лещи на телескопа. А сега, с използването и на теснолентовия режим, лазерната томография премахва на практика всички изкривявания.

Системата работи по следния начин: нагоре в небето са отправени два оранжеви лазерни лъча с диаметър на лъча 30 сантиметра за всеки от тях. Те възбуждат атомите на натрия във високите слоеве на атмосферата, благодарение на което е възможно да се прецени и измери турбулентността на въздуха. На базата на тези данни, компютърна система променя формата на гъвкавото вторично огледало за улавяне на размитата светлина.

Получените изображения се оказаха също толкова детайлни, сякаш телескопът се намира в космоса. Така например, изображението на Нептун, заснето с помощта на новата система, по качество не отстъпва на снимките, направени Хъбъл.

Усъвършенствана версия на новата система в момента се строи в Чили. Тя ще бъде използвана съвместно със строящия се сега Extremely Large Telescope (ELT). Той е дълъг невероятните 39 метра и ще даде възможност на астрономите да получат още по-детайлни изображения на планетите и звездите.