Италианското правителство обяви война на мнимите болни, които отсъстват неоправдано от работа.
Министърът на държавната администрация Ренато Брунета издаде заповед, с която затегна обръча около преструващите се на болни служители. Дори в случаите само на един ден отсъствие по болест, служителите ще бъдат посещавани отсега нататък в домовете си от инспектори. Болните ще бъдат контролирани вкъщи по всяко време и от лекарите. Често отсъстващите по болест от работа няма да могат да участват в разпределянето на премиите в службата за висока производителност. /ПронтоСофия