Намаляване на ставките на ДДС и борбата с ДДС измамите ше бъдат обсъдени на заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Люксембург. За там замина финансовият министър Пламен Орешарски. В дневния ред на ЕКОФИН е и споразумение с Лихтенщайн за борба с данъчните измами.
На заседанието ще бъдат обсъдени резултатите от подготовката на международни инициативи в отговор на финансовата криза. Ще бъдат разисквани въпроси, свързани с изменението на климата и стабилизиране на цените на обезщетенията в рамките на системата за търговия с квоти за емисии след 2012 г. /БЛИЦ