Общият брой на жертвите в последната война в Ирак от март 2003 година до декември 2011 година е възлязъл на 162 хиляди души, от които около 79 процента са граждански лица, се казва в отчета на неправителствената организация Iraq Body Count.
Най-кървави са били 2006 и 2007 година, във всяка от които са загинали доста над 25 хиляди души. След това насилието постепенно е спадало, като през 2011 година са загинали 4063 души.<br /> <br /> В отчета се сочи и разликата в причините са смъртта на хората &ndash; ако до 2006 година са преобладавали огнестрелните рани, то след това основна причина за смъртта са взривове.<br /> <br /> Непосредствено от действията на американската армия и нейните съюзници са загинали 14 705 души.<br /> <br /> Iraq Body Count отбелязва, че техният отчет не може да бъде пълен, защото много смъртни случаи не са документирани по надлежен начин.<br /> <br /> Според сайта iCasualties в иракската кампания загубите на американската армия са загинали 4484 души. /БЛИЦ<br />