Спенсър Силвър, изобретателят на лепилото за лепящите листчета, почина на 80-годишна възраст.


Той работи в лаборатория през 1968 г., когато открива уникална адезивна формула. Тя позволява бележки лесно да се прикрепят към повърхности, да се отстраняват и да се залепват отново, без да оставят следи като други лепила.

В продължение на няколко години Силвър търси практическо приложение на лепилото, наричайки го "решение, което чака проблем за разрешаване".

През 1974 г. колегата му Арт Фрай излиза с идеята да използва лепилото, за да предотврати падането на хартиените отметки от книгата му с църковни песни.

Самозалепващите листчета, първоначално предлагани под друго име, се появяват на пазара през 1977 г. Популярността им обаче идва през 1980 г., когато се сдобиват със сегашното си наименование. 

Спенсър Силвър се пенсионира като корпоративен учен през 1996 г. Носител е на редица отличия, сред които наградата на Американското химическо общество за творческо изобретение през 1998 г.