Преди да се изроди прекалено много, идеята може да намери приложение за захранване на пейсмейкъри.
Нов материал, разработен от изследователи в Принстън и Калифорнийския технологичен институт, е в състояние да генерира енергия от най-простите движения като ходене или дишане, съобщава GreenTech.bg. Чипът, изработен от оловно-титанови наноленти (PZT), може да захранва дори мобилни устройства от рода на клетъчните телефони.<br /> <br /> Нанолентите са вградени в силициеви гумени листове, които произвеждат електричество при сгъване или ако върху тях се приложи друго сила. Чипът може да се вкара в обувки или дори в тялото, за да осигури непрекъснато захранване за портативните устройства, които хората носят със себе си.<br /> <br /> Преди идеята да се изроди прекалено много, учените предвиждат използване на чиповете за захранване на пейсмейкъри. Това ще предотврати операциите за смяна на батерията на пейсмейкъра, тъй като дишането ще бъде постоянен източник на енергия.<br /> <br /> Причината този конкретен материал да се откроява от всички други пиезоелектрици е, че той е далеч по-ефективен. Според изследователите, PZT конвертира 80 на сто от механична енергия, прилагана върху него, в електрическа, което е 100 пъти по-ефективно отколкото при кварца, например.<br /> <br /> Високата ефективност позволява овладяване на малки движения като дишането и отваря много по-голяма гама от възможности за използване на новия материал. /БЛИЦ<br />