Организация, представяляваща интересите на хората над 50-годишна възраст, призова лидерите на Европейския съюз, които предстои да се срещнат извънредно в неделя, да предприемат стъпки за защита на пенсиите и здравеопазването от въздействието на финансовата криза
Базираната в Брюксел организация "AGE" заяви, че възрастните хора в Европа се сблъскват с нарастващи трудности поради нарастващите разходи за живот и по-високи риск от безработица, и от намаления достъп в някои държави до компенсациите пре безработица и възможности за професионална преквалификация. Междувременно личните спестявания са намалели и обещаните пенсионни фондове - значително свити. "Има нужда от гаранции за достъп до здравни грижи и дългосрочни услуги за всеки", посочва организацията. Според нея тенденциите в пенсионната реформа, при които се снема отговорността от държавата за гражданите й, оставя пенсиите на милостта на колебанията в икономиката и на спекулирането на финансовите пазари, създавайки по този начин нови бедни възрастни хора. /Ройтерс