Пентагонът публикува официални данни за техническата готовност на парка на летателните апарати във ВВС на САЩ за 2017-а финансова година (завършила на 30.9.2017 г.) и сравнение с предишните години.

Отбелязва се трайно намаляване на средната техническа готовност на парка, като това е особено забележимо при изтребителите от 5-о поколение F-22A (49%) и F-35A (54.67%).

 
Данните са коментирани от Stephen Losey във вестник Military Times в публикацията му Fewer planes are ready to fly: Air Force mission-capable rates decline amid pilot crisis. Там се твърди, че основната причина за снижаване на готовността на парка е високото напрежение във ВВС поради многото пребазирания за участие в бойни действия в Афганистан, Ирак и Сирия, както и за „сдържане” на КНДР, Китай и Русия.
 
Американските ВВС продължават да изпитват дефицит от квалифициран наземен технически състав. Допреди няколко години липсваха 4000 души, сега недостатъкът е намален на 200 души, но новоназначените все нямат нужната квалификация и не могат да работят самостоятелно. Освен това голям брой наземни специалисти с висша квалификация са ангажирани в предните разполагания, оставяйки подразделения от ВВС на територията на САЩ с дефицит от наземен технически състав.
 
Снижаването на техническата готовност на парка на ВВС на САЩ е един от факторите за намаляване на нальота (пролетяните часове) на летателния състав. ВВС на САЩ продължават да изпитват сериозен дефицит от летци (около 2000 души или около 10%)
 
Според цитираните от Military Times данни, във ВВС на САЩ се считат необходим среден нальот 20-25 часа месечно, а минимален – 15-20 часа. Фактически през 2017 г. пилотите са летели по 17,6 часа месечно: 16,4 часа в изтребителна авиация, 17,6 часа във военнотранспортната авиация и 19,4 часа в бомбардировъчната авиация.
 
Тези средни данни обаче не дават точна картина, тъй като летците в предно базиране летят много по-често от останалите – брой полети и часове. Реално на територията на САЩ пилотите често изпълняват от 4 до 5 полета месечно.
 
Публикацията е подготвена от Ганчо КАМЕНАРСКИ, БЛИЦ


PCIKWYF4HZGV3LH3MI7TRE7CUI