По определение алтруизъм е, когато човек помага на някого, без да очаква да получи нещо в замяна.

Учените използват този термин, за да опишат резултати от своето проучване за вида отношения в двойката, които водят до най-голяма удовлетвореност. То е част от по-мащабно изследване, проведено от Националния център за проучване на общественото мнение към Университета на Чикаго.

Специалистите подробно анкетирали 1300 души, 60% от които женени. Освен да отговарят на подробни демографски въпроси, участниците трябвало да изразяват мненията си например за твърдения като

• По-скоро аз бих страдал/а, отколкото да оставя моя/та любим/а да страда.

• Не мога да бъде щастлив/а, ако не поставя щастието на моя/та любим/а пред моето собствено щастие.

• Обикновено имам желание да жертвам собствените си желания заради желанията на моя/та любим/а.

• Бих изтърпял/а всякакви неща в интерес на моя/та любим/а.

При анализа специалистите установили, че хората, които поставят щастието на партньора си пред своето, имат по-успешни връзки и са по-доволни от живота си като цяло.

“ Алтруистичната любов създава позитивен кръг във връзката. Ако вие слагате интересите на вашия партньор над собствените си интереси, той/тя ще го оцени и ще ви отвърне със същото. Това заздравява връзката и води до по-щастлив брак”, обясняват учените как действа механизмът.

Въпреки че женените са оценили по-високо алтруистичната любов от неженените, резултатите им са много близки.