Президентът на Русия Владимир Путин е подписал указ за съкращаване на 10 000 служители на Държавната инспекция за безопасност на пътното движение към Министерството на вътрешните работи. Това означава, че нова работа ще трябва да си търсят 20% от 55-те хиляди катаджии в страната.

Съкращенията ще засегнат полеви служители, а не сътрудници, които се занимават с регистрация на автомобили, изпити на нови водачи и издаване на свидетелства за правоуправление. Причина за намаляването на личния състав е високата ефективност на системата за дистанционен контрол на движението по пътищата с камери "Поток".

"С въвеждането в експлоатация на хиляди камери нуждата от пътни полицаи намалява все повече. Разбира се, такива служители са необходими за ескортиране на началници, отцепване на пътища и при катастрофи, но голяма част от функциите им могат да бъдат поети от техника, която ще бъде натоварвана още повече в бъдеще", коментира шефът на Московския профсъюз на полицейските работници.