Американски археолози установиха, че древните жители на Великденския остров открили как да добиват прясна вода от океана. На острова на практика нямало реки и езера.Затова начинът, по който древните хора се снабдявали с вода, дълго време бе загадка.

Шуплестата вулканична почва бързо поглъщала дъждовната влага, а малките езера не можели да осигурят достатъчно количество вода. Подпочвени води се стичат по склонове към океана. По време на приливи потокът прясна вода попада директно в морето. "В резултат хора са можели да използват тези източници за събиране на годна за консумация вода", отбеляза Липо. Въз основа на заключенията учените възнамеряват да проверят дали съществува връзка между местоположението на източниците на прясна вода и моаи - издяланите от камък фигури на хора на Великденския остров.